لیست قیمت انواع رزین مجسمه سازی

رزین مجسمه سازی ماده ای است که در مجسمه سازی و کارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. رزین پلی استر در ابتدا به صورت مایع در غلظت مربا است، اما وقتی با سخت کنن

Read more
polyester resin producers

unsaturated polyester resin producers for the industries

unsaturated polyester resin producers is for the industries in iran. Bushehr polyester resins are sold in 200-kg barrels without cobalt and 225kg with cobalt. In order to supply high quality, affordable, unsaturated polyester resin resins, contact us in the shortest time and available to all parts of the world. Bushehr Chemical Company is one of the […]

Read more