لیست قیمت انواع رزین مجسمه سازی

رزین مجسمه سازی ماده ای است که در مجسمه سازی و کارهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. رزین پلی استر در ابتدا به صورت مایع در غلظت مربا است، اما وقتی با سخت کنن

Read more
selling isophthalic

selling isophthalic unsaturated polyester resin

Selling isophthalic unsaturated polyester resins in the form of barrels for making use of fiberglass, composite, artificial stone and natural stone, lining and floating construction, and many other uses through this site. This has made the product available to customers without intermediaries and at reasonable prices. The unsaturated polyester resins are known in the global […]

Read more